Loading

wait a moment

Tháng: Tháng Mười Một 2014

Báo cáo sự cố lớn và bảo vệ hiện trường

Điều 6 Sau khi sự cố lớn xẩy ra, đơn vị xẩy ra sự cô’ phải dùng phương thức nhanh nhất, báo cáo tình hình chủ yếu của sự cô’ cho cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan Xem thêm

Quy định báo cáo sự cố lớn xây dựng công trình và tự điều tra – Nguyên tắc chung

Điều 1 Lập bản Quy định này nhằm đảm bạo báo cáo kịp thời và điều tra thuận lợi các sự cố lớn xây dựng công trình, bảo vệ tài sản Nhà nước và an toàn tính mạng nhân dân. Xem thêm