Loading

wait a moment

Khái niệm hợp đồng thi công

1. Đăc tính của họp đồng thi công:
– Đặc thù của hợp đồng là vốn đầu tư Xây dựng lớn;
– Thời gian thực hiện hợp đồn2 dài;
– Nội dung hợp đồng nhiều;
– Diện liên quan đến hợp đồng rộng.

2. Tác dụng của hợp đồng thi công:

– Làm sáng tỏ quyền lợi và nghĩa vụ của chủ công trình và nhà thầu trong thi công công trình;
– Là chỗ dựa của thi công công trình xây lắp thực hiện giám sát xã hội;
– Là chỗ dựa của pháp luật thực hiện hoà giải trọng tài khi tranh chấp sản xuất;

3. Những điều cần chú ý trong ký kết hợp đồng thi công: (xem bảng )

Khái niệm hợp đồng thi công 1

Khái niệm hợp đồng thi công 1

4. Trách nhiệm làm trái quy ước: (xem bảng )

Khái niệm hợp đồng thi công 1