Loading

wait a moment

Khống chế chất lượng giai đoạn chuẩn bị thi công – P2

4. Khống chế chất lượng máy móc thi công

Máy móc thiết bị thi công là cơ sở vật chất quan trọng thực hiện cơ giới hoá thi công, là trang bị không thê thiếu trong xây dựng Công trình hiện đại hoá, có ảnh hường trực tiếp đến tiến độ và chất lượng thi công hạng mục công trình. Kỹ sư giám sát phái chú trọng khống chế ba khâu: chọn máy móc thiết bị, các tham số tính năng chủ yếu của máy móc thiết bị và thao tác sử dụng máy móc thiết bị.

1. Chọn máý móc thiết bị:
Chọn máy móc thiết bị, phải chú ý phù hợp địa phươns, phù hợp công trình, kỹ thuật tiên tiến, kinh tế hợp lý, thi công phù hợp, tính nãng tin cậy, sử dụng an toàn, thao tác thuận lợi, báo dưỡng dễ dàng. Quán triệt plurơng châm kết hợp cơ giới hoá, bán cơ giới hoá và công cụ cải tiến.

2. Tham sô tính năng chủ yếu của máy móc thiết bị:
Tham số tính năng chừ yếu của máy móc thiết bị là chỗ dựa để chọn máy móc thiết bị, phải đáp ứng yêu cầu thi công và yêu cầu đảm bảo chất lượng.

3. Yêu cầu thao tác, sử dụng máy móc thiết hi:
Hợp lý sử dụng máy móc thiết bị, thao tác chính xác, là mắt xích quan trọng đảm bảo chất lượng thi công công trình, phải quán triệt nguyên tắc “cố định người, cố định máy”, thực hiện cố định người, cố định máy, định trách nhiệm vị trí công tác.

5. Khống chê chất lượng phóng tuyên trác đạc

Trắc đạc là công việc đầu tiên của xây dựng hoặc sản phẩm công trình khác từ thiết kế chuyển thành thực tế, độ chính xác (chất lượng) của trắc đạc thi công cao hay thấp, trực tiếp quyết định chất lượng tổng hợp của sản phẩm công trình.

1. Lập lại lưới không chế trắc đạc thi công:
Trên bản vẽ tổng mặt bằng công trình, vị trí mặt bằng của nhà cửa biểu thị bằng toạ độ của hệ thông toạ độ thi công. Toạ đọ và điểm khởi đầucủa lưới khống ché thi công, nói chung, phải dựa vào điểm khống chế để xác định. Sau khi xác định hướng chính theo hướng dài cua công trình, lấy đó làm lưới khống chế mặt bằng thi công. Khi lập lại lưới khống chế trắc đạc thi công, phải dùng lưới đo vuông góc với công trình; mạng lưới thuỷ chuẩn khống chế cao độ; vị trí chôn cọc mốc chuẩn.

2. Kiểm tra lại trắc đạc thi công công trình dân dụng:
Cơ bản kiểm tra lại: trắc đạc định vị ngôi nhà, trắc đạc thi công móng, đo kiểm tra đối với khối xây, đo chiếu tuyến trục các tầng, kiểm tra truyền dẫn cao trình giữa các tầng.

3. Kiểm tra lại trác đạc thi công công trình công nghiệp:
Điểm cơ bản kiểm tra lại là: trắc đạc lưới không chế nhà xưởng, trắc đạc thi công móng cột, kiểm tra tuyến trục dựng ván khuôn lưới cột và cao trình.

4. Kiểm tra lại trắc đạc thi công nhà cao tầng:
Điểm cơ bản kiểm tra lại là: trắc đạc khống chế khu vực công trình, khống chế mặt bằng và cao trình từ móng trở lên, kiểm tra độ thẳng đứng của công trình tháp, quan trắc biến dạng lún trong thi công nhà cao tầng.

5. Kiểm tra lại trắc đạc thi công công trình đường ống:
Cơ bản kiểm tra lại: trắc đạc định vị’ lưới ống của khu vực và các đường tải điện phân phối, kiểm tra thi công đường ống dưới đất, kiểm tra thi công đường ống lắp đặt trên cao, đo cao trình điểm giao nhau của nhiều đường ống.

6 Không chê báo cáo khởi công

Giúp phê duyệt báo cáo khởi công là một công việc quan trọng của kỹ sư giám sát , cũng là sự kết thúc của giai đoạn chuẩn bị thi công. Báo cáo khởi công đê xin phép cơ quan chủ quản phê duyệt, cần phải có những điều kiện dưới đây:
– Thiết kế tổ chức thi công đã ỉập^ phải được chấp nhận của kỹ sư giám sát;
– Mặt bằng xây dựng phải được chuẩn bị tốt, lưới khống chê trắc đạc thi công khu vực hiện trường đã được lập và được chấp nhận qua kiểm tra;
– Nhân viên của nhóm quản lý hạng mục của đơn vị giám sát hiện trường và của nhà thầu đã chuẩn bị đầy đủ, chức trách rõ ràng, chế độ hoàn thiện;
– Vật liệu thiết bị đưa vào hiện trường đều phải được kiểm tra đạt yêu cầu;
– Tiền vốn công trình theo điều khoản hợp đồng và thủ tục tài
vụ đầy đủ;
– Các việc mà chủ công trình và nhà thầu cần phải giải quyết với các cơ quan hữu quan, đơn vị sự nghiệp đã được bàn bạc ký kết.