Loading

wait a moment

Không chỉ công cuộc đổi mới mà cả bộ phận triển khai nó cũng đòi hỏi các chính sách

Không chỉ công cuộc đổi mới mà cả bộ phận triển khai nó cũng đòi hỏi các chính sách, nguyên tắc, biện pháp đo lường khá khác biệt so với trong hoạt động kinh doanh hiện hành. Chẳng hạn kế hoạch phúc lợi hưu trí. Thông thường doanh nghiệp nên cam kết chia sẻ một phần lợi nhuận tương lai cho bộ phận triển khai đổi mới thay vì đưa họ vào một chương trình hưu trí. Nhất thời có thể việc họ làm chưa hứa hẹn khoản doanh thu nào để đóng góp vào quỹ hưu trí.

di-tim-nguyen-nhan-that-bai-trong-kinh-doanh-nha-hang-3

Không chỉ công cuộc đổi mới mà cả bộ phận triển khai nó cũng đòi hỏi các chính sách

Nguyên nhân quan trọng nhất đằng sau ý tưởng tách rời bộ phận đổi mới khỏi hoạt động kinh doanh hiện hành là vấn đề đãi ngộ, tưởng thưởng các cá nhân chủ chốt. Một chính sách đãi ngộ vô cùng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh sẵn có đôi khi vừa giết chết dự án đổi mới vừa làm nản lòng các cá nhân chủ chốt. Thật vậy, chế độ đãi ngộ phổ biến nhất ở khối doanh nghiệp lớn – chế độ đãi ngộ dựa trên lợi tức tài sản hoặc lợi tức đầu tư – lại chính là kẻ thù số một của đổi mới.

Tôi nghiệm ra điều này cách đây nhiều năm từ một tập đoàn hóa chất quy mô lớn. Một khu vực chính trong tập đoàn này đang lâm vào tình thế khó khăn. Họ sẽ buộc phải sản xuất ra chất liệu mới nếu muốn tiếp tục kinh doanh. Họ lên kế hoạch cẩn thận, hoàn tất các khâu kỹ thuật, rồi… dừng lại ở đó. Hết năm này sang năm khác họ viện hết cớ này đến cớ kia. Cuối cùng, vị tổng giám đốc khu vực lên tiếng trong một cuộc họp với ban lãnh đạo: “Ban quản lý khu vực và bản thân tôi được đãi ngộ theo chế độ lợi tức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *