Loading

wait a moment

Nghiệm thu tài liệu công trình

tài liệu Công trình là một trong những chỗ dựa quan trọng nghiệm thu hoàn công hạng mục công trình, nhà thầu phải cung cấp toàn bộ tài liệu công trình cần thiết cho nghiệm thu hoàn công theo yêu cầu của hợp đồng, sau khi được kỹ sư giám sát thẩm tra, xác nhận không có sai sót, mới có thể đồng ý nghiệm thu hoàn công.

1. Nội dung của tài liệu nghiệm thu hoàn công của hạng mục công trình:

Nghiệm thu tài liệu công trình 1

– Báo cáo khởi công hạng mục công trình;
– Báo cáo hoàn công hạng mục công trình;
– Danh sách người phụ trách kỹ thuật phần việc, bộ phận, đơn vị công trình;
– Tài liệu thấm tra bản vẽ và giao thiết kế;
– Thông báo thay đổi thiết kế;
– Giấy xác nhận thay đổi kỹ thuật;
– Tài liệu điều tra và xử lý sự cố chất lượng công trình;
– Tài liệu vị trí điểm thuỷ chuẩn, trắc đạc định vị, tài liệu quan trắc lún và chuyên vị;
– Giấy xác nhận đạt yêu cầu chất lượng của vật liệu, thiết bị, cấu kiện;
– Báo cáo thí nghiệm, kiểm nghiệm;
nghiệm thu công trình khuất và nhật ký thi công;
– Bản vẽ hoàn công;
– Tài liệu đánh giá kiểm nghiệm chất lượng;
– Tài liệu và nghiệm thu hoàn công công trình.

2. Nội dung thẩm tra của tài liệu nghiệm thu hoàn công của hạng mục công trình:

– Có tài liệu đê chứng minh chất lượng vật liệu, thiết bị, cấu kiện đạt yêu cầu;
– Tài liệu kiểm nghiệm thí nghiệm;
– Kiểm tra tài liệu công trình khuất và tài liệu thi công;
– Kiểm tra bản vẽ hoàn công:
+ Kỹ sư giám sát phải tiến hành thẩm tra, để kiểm tra bản vẽ hoàn công mà nhà thầu giao nộp có phù hợp yêu cầu hay không.
+ Thẩm tra bản vẽ hoàn công mà nhà thầu giao nộp có phù hợp với tình hình thực tế không. Nếu có nghi vấn, phải kịp thời chất vấn nhà thầu;
+ Bản vẽ hoàn công có sạch sẽ không, chữ viết có rõ ràng không, có vẽ bằng bút bi hoặc mực dễ bị mờ không. Nếu không sạch sẽ, chữ không rõ, hoặc vẽ bằng bút bi, phải yêu cầu nhà thầu vẽ lại;
+ Khi thẩm tra phát hiện bản vẽ thi công không chính xác hoặc sai sót, nếu cần thiết, đê nhà thầu tìm cách sửa chữa hoặc bổ sung.

3. Ký tài liệu nghiệm thu hoàn công của hạng mục công trình:

Sau khi kỹ sư giám sát thẩm tra xong tài liệu hoàn công mà nhà thầu giao nộp, thấy rằng phù hợp hợp đồng công trình và quy định có liên quan, chuẩn xác, hoàn chỉnh, đúng sự thực, có thê ký ý kiến đồng ý nghiệm thu hoàn công.