Loading

wait a moment

Nội dung của đền bù

Nhiệm vụ của quản lý đền bù không chỉ là tiến hành truy thu và đền bù đối với những tổn thất đã xẩy ra, mà là tiến hành dự phòng và ngăn chặn đối với những tổn thất sẽ xẩy ra hoặc có khả năng xẩy ra. Truy thu tổn thất chủ yếu tiến hành bằng biện pháp đền bù, mà ngăn chặn tổn thất chủ yếu bằng cách chống đền bù. Đền bù và chống đền bù là mối quan hệ tiến công và phòng thủ. Trong mối quan hệ giữa chủ công trình và nhà thầu, tổng thầu và thầu phụ, giữa những người cùng làm đều có khả năng tồn tại đền bù và chống đền bù. Nội dung chủ yếu của quản lý đền bù xem hình

Nội dung của đền bù 1

Một nội dung của quản lý đền bù

Nội dung của đền bù 1

Một nội dung khác của quản lý dền bù