Loading

wait a moment

Quản lý giá thành công trình xây dựng

1. Mục đích của quản lý giá thành công trình xây dựng:

Xác định hợp lý và khống chế có hiệu quả giá thành công trình xây dựng, là bộ phận quan trọng trong quản lý xây dựng công trình. Vì công trình xây dựng nói chung có đặc điểm là thời gian thi công dài, quy mô lớn, đầu tư nhiều, khi quản lý xây dựng công trình cần phải tiến hành khống chế tiến độ, chất lượng, đầu tư có hiệu quả (gọi tắt là ba khống chế lớn), để đạt được lợi ích đầu tư lớn nhất, đảm bảo thực hiện tổng mục tiêu của công trình. Từ chính sách sản nghiệp của Nhà nước và khống chế tổng quy mô đầu tư tài sản cố định, thông qua khống chế giá thành công trình, giảm giá thành công trình, để giảm giá thành sản xuất hạng mục xây dựng, tãng cường khả năng hoàn vốn, tăng cường khả năng cạnh tranh tiêu thụ sản phẩm; đôi với cơ quan quán lý công trình, do một số hạng mục định xây dựng giảm giá thành xây dựng, có thể xếp đặt những hạng mục xây dựng rất cấp bách trong kế hoạch bằng nguồn vốn tiết kiệm, như bảng .

Quản lý giá thành công trình xây dựng 1

Mục đích quản lý giá thành công trình

2. Xác định giá thành công trình xây dựng:

Trình tự xác định giá thành xây dựng là: Dự kiến tổng đầu tư sơ bộ —» Dự kiến tổng đầu tư —> Tổng khái toán thiết kế —» Điều chỉnh tổng khái toán -» Dự toán bản vẽ thi công —» Giá trần đấu thầu —» Giá trúng thầu —» Giá hợp đồng —» Kết toán công trình —> Quyết toán hoàn công.

Xác định giá thành xây dựng:
– Giai đoạn nghiên cứu tính khả thi, dự kiến tổng đầu tư;
– Giai đoạn thiết kế, lập khái (dự) toán thiết kế;
– Giai đoạn mời thầu giao thầu, xác định hợp lý giá hợp đồng;
– Giai đoạn thi công, đẩy mạnh chê độ trách nhiệm đầu tư, làm kết toán công trình.