Loading

wait a moment

Thẻ: Bán nhà

Quy định báo cáo sự cố lớn xây dựng công trình và tự điều tra – Nguyên tắc chung

Điều 1 Lập bản Quy định này nhằm đảm bạo báo cáo kịp thời và điều tra thuận lợi các sự cố lớn xây dựng công trình, bảo vệ tài sản Nhà nước và an toàn tính mạng nhân dân. Xem thêm

Quản lý tư cách đơn vị giám sát hợp doanh với nước ngoài, hợp tác với nước ngoài

Tóm tắtXem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải PhòngĐiều 16 Lập đơn vị giám sát hợp doanh với nước ngoài, hợp tác với nước ngoài, phía hợp doanh Trung Quốc hoặc Xem thêm

Quản lý giám sát chất lượng công trình xây dựng

Tóm tắtXem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải PhòngĐiều 7 Cơ quan chủ quản hành chính xây dựng phải tăng cường quản lý đối với cấp bậc tư cách của đơn Xem thêm