Loading

wait a moment

Thẻ: công trình xây dựng

Quản lý giám sát chất lượng công trình xây dựng

Tóm tắtXem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải PhòngĐiều 7 Cơ quan chủ quản hành chính xây dựng phải tăng cường quản lý đối với cấp bậc tư cách của đơn Xem thêm

Trách nhiệm và nghĩa vụ chất lượng của đơn vị khảo sát thiết kế công trình

Điều 24 Đơn vị khảo sát thiết kế phái chịu trách nhiệm chất lượng cúa hồ sơ khảo sát thiết kế mà đơn vị đó lập. Điều 25 Đơn vị khảo sát thiết kế phải dựa vào cấp bậc tư Xem thêm

Chế độ trách nhiệm nhận khoán đầu tư công trình xây dựng cơ bản

Chế độ nhận khoán đầu tư công trình xây dựng, là chí nhận khoán đối với hạng mục công trình đã được kế hoạch nhà nước xác định dựa theo quy mô công trình, tổng mức đầu tư, thời gian Xem thêm