Loading

wait a moment

Thẻ: công trình xây lắp

Biện pháp khống chế đầu tư của giai đoạn công bố chỉ tiêu công trình xây dựng

Biện pháp khống chế đầu tư của kỹ sư giám sát trong giai đoạn này là:  – Biện pháp tổ chức: Lập hệ thống đảm bảo tổ chức giám sát, lập sơ đồ công tác chi tiết khống chế đầu Xem thêm