Loading

wait a moment

Thẻ: Công trình

Báo cáo sự cố lớn và bảo vệ hiện trường

Điều 6 Sau khi sự cố lớn xẩy ra, đơn vị xẩy ra sự cô’ phải dùng phương thức nhanh nhất, báo cáo tình hình chủ yếu của sự cô’ cho cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan Xem thêm

Trách nhiệm và nghĩa vụ chất lượng của đơn vị thi công

Điều 29 Đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm chất lượng đối với Công trình mà đơn vị đó thi công. đơn vị thi công” width=”468″ height=”351″ /> Đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm chất lượng đối Xem thêm