Loading

wait a moment

Thẻ: giá thành

Khống chế giá thành công trình giai đoạn mời thầu – P1

Bộ phận giám sát nhận uỷ thác của chủ đầu tư, trong giai đoạn này, nhiệm vụ chủ yếu là từ góc độ đảm nhiệm khống chế đầu tư cùng ký hợp đồng mời thầu và nhận thầu Công trình. Xem thêm

Biện pháp khống chế đầu tư của giai đoạn công bố chỉ tiêu công trình xây dựng

Biện pháp khống chế đầu tư của kỹ sư giám sát trong giai đoạn này là:  – Biện pháp tổ chức: Lập hệ thống đảm bảo tổ chức giám sát, lập sơ đồ công tác chi tiết khống chế đầu Xem thêm

Nội dung và biện pháp quản lý giá thành công trình xây dựng

hạng mục công trình Để hạng mục công trình với tiền đề đáp ứng năng lực thiết kê và công năng sử dụng, xác định hợp lý và khống chế có hiệu quả giá thành công trình, ỏ’ giai đoạn Xem thêm

Cấu tạo giá thành công trình xây dựng và phương pháp tính chi phí

– giá thành công trình xây dựng: là chi toàn bộ chi phí cần thiết của hạng mục xây dựng từ chuẩn bị xây dựng đến nghiệm thu hoàn công bàn giao sử dụng, nghĩa là tổng số chi phí Xem thêm