Loading

wait a moment

Thẻ: giám sát thi công

Úng dụng và thuvết minh văn bản giới thiệu của hợp đồng giám sát – P1

1. Hàm ý của người dương sự, đối tượng hạng mục: – Chủ Công trình gọi tắt là ông chủ. Chủ công trình phải có tư cách mời thầu, nghĩa là có hạng mục công trình và được ghi vào Xem thêm