Loading

wait a moment

Thẻ: giám sát xây dựng

Báo cáo sự cố lớn và bảo vệ hiện trường

Điều 6 Sau khi sự cố lớn xẩy ra, đơn vị xẩy ra sự cô’ phải dùng phương thức nhanh nhất, báo cáo tình hình chủ yếu của sự cô’ cho cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan Xem thêm

Quy định báo cáo sự cố lớn xây dựng công trình và tự điều tra – Nguyên tắc chung

Điều 1 Lập bản Quy định này nhằm đảm bạo báo cáo kịp thời và điều tra thuận lợi các sự cố lớn xây dựng công trình, bảo vệ tài sản Nhà nước và an toàn tính mạng nhân dân. Xem thêm

Quản lý tư cách đơn vị giám sát hợp doanh với nước ngoài, hợp tác với nước ngoài

Tóm tắtXem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải PhòngĐiều 16 Lập đơn vị giám sát hợp doanh với nước ngoài, hợp tác với nước ngoài, phía hợp doanh Trung Quốc hoặc Xem thêm