Loading

wait a moment

Thẻ: giám sát

Quản lý tư cách đơn vị giám sát hợp doanh với nước ngoài, hợp tác với nước ngoài

Tóm tắtXem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải PhòngĐiều 16 Lập đơn vị giám sát hợp doanh với nước ngoài, hợp tác với nước ngoài, phía hợp doanh Trung Quốc hoặc Xem thêm

Quản lý giám sát chất lượng công trình xây dựng

Tóm tắtXem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải PhòngĐiều 7 Cơ quan chủ quản hành chính xây dựng phải tăng cường quản lý đối với cấp bậc tư cách của đơn Xem thêm

Trách nhiệm và nghĩa vụ chất lượng của đơn vị thi công

Điều 29 Đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm chất lượng đối với Công trình mà đơn vị đó thi công. đơn vị thi công” width=”468″ height=”351″ /> Đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm chất lượng đối Xem thêm

Trách nhiệm và nghĩa vụ chất lượng của đơn vị khảo sát thiết kế công trình

Điều 24 Đơn vị khảo sát thiết kế phái chịu trách nhiệm chất lượng cúa hồ sơ khảo sát thiết kế mà đơn vị đó lập. Điều 25 Đơn vị khảo sát thiết kế phải dựa vào cấp bậc tư Xem thêm

Trách nhiệm và nghĩa vụ chất lượng của chủ công trình

Điều 17 chủ công trình phái chịu trách nhiệm tương ứng đối với vấn đề chất lượng mà nguyên nhân sinh ra là chọn đơn vị thiết kế, thi công và phụ trách cung ứng vật tư. Điều 18 Chủ Xem thêm