Loading

wait a moment

Thẻ: hạng mục công trình

Báo cáo sự cố lớn và bảo vệ hiện trường

Điều 6 Sau khi sự cố lớn xẩy ra, đơn vị xẩy ra sự cô’ phải dùng phương thức nhanh nhất, báo cáo tình hình chủ yếu của sự cô’ cho cơ quan chủ quản cấp trên và cơ quan Xem thêm

Nội dung và biện pháp quản lý giá thành công trình xây dựng

hạng mục công trình Để hạng mục công trình với tiền đề đáp ứng năng lực thiết kê và công năng sử dụng, xác định hợp lý và khống chế có hiệu quả giá thành công trình, ỏ’ giai đoạn Xem thêm

Cấu tạo giá thành công trình xây dựng và phương pháp tính chi phí

– giá thành công trình xây dựng: là chi toàn bộ chi phí cần thiết của hạng mục xây dựng từ chuẩn bị xây dựng đến nghiệm thu hoàn công bàn giao sử dụng, nghĩa là tổng số chi phí Xem thêm

Hàm ý của khống chế giá thành công trình xây dựng

công trình xây dựng” width=”416″ height=”277″ /> Công trình xây dựng giá thành công trình xây dựng cũng gọi là đầu tư hạng mục xây dựng, là lấy hình thức tiền tệ biểu hiện khối lượng xây dựng cơ bản, Xem thêm