Loading

wait a moment

Thẻ: kỹ thuật

Trách nhiệm và nghĩa vụ chất lượng của đơn vị khảo sát thiết kế công trình

Điều 24 Đơn vị khảo sát thiết kế phái chịu trách nhiệm chất lượng cúa hồ sơ khảo sát thiết kế mà đơn vị đó lập. Điều 25 Đơn vị khảo sát thiết kế phải dựa vào cấp bậc tư Xem thêm

Biện pháp khống chế đầu tư của giai đoạn công bố chỉ tiêu công trình xây dựng

Biện pháp khống chế đầu tư của kỹ sư giám sát trong giai đoạn này là:  – Biện pháp tổ chức: Lập hệ thống đảm bảo tổ chức giám sát, lập sơ đồ công tác chi tiết khống chế đầu Xem thêm

Biện pháp khống chế đầu tư giai đoạn thiết kế công trình xây dựng

Biện pháp khống chế đầu tư giai đoạn thiết kế công trình xây dựng khống chế đầu tư giai đoạn thiết kế công trình” width=”431″ height=”323″ /> Khống chế đầu tư giai đoạn thiết kế công trình xây dựng Các Xem thêm