Loading

wait a moment

Thẻ: nghiệm thu

Khống chế trước chất lượng trong quá trình thi công

1. Nội dung của công việc khống chế trước chất lượng trong quá trình thi công: – Kiểm tra chất lượng chuẩn bị điều kiện công việc thi công của nhà thầu;– Kiểm tra chặt chẽ chất lượng thiết bị, Xem thêm

Cấu tạo giá thành công trình xây dựng và phương pháp tính chi phí

– giá thành công trình xây dựng: là chi toàn bộ chi phí cần thiết của hạng mục xây dựng từ chuẩn bị xây dựng đến nghiệm thu hoàn công bàn giao sử dụng, nghĩa là tổng số chi phí Xem thêm