Loading

wait a moment

Thẻ: thi công

Nguyên tắc phạt

Tóm tắtXem thêm: Bán nhà nhanh chóng. Dễ dàng. Đăng tin của bạn tại Bán nhà Hải PhòngĐiều 48 chủ công trình có một trong những hành vi dưới đây, cơ quan chủ quản hành chính xây dựng của chính Xem thêm

Trách nhiệm và nghĩa vụ chất lượng của đơn vị thi công

Điều 29 Đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm chất lượng đối với Công trình mà đơn vị đó thi công. đơn vị thi công” width=”468″ height=”351″ /> Đơn vị thi công phải chịu trách nhiệm chất lượng đối Xem thêm

Khống chế trước chất lượng trong quá trình thi công

1. Nội dung của công việc khống chế trước chất lượng trong quá trình thi công: – Kiểm tra chất lượng chuẩn bị điều kiện công việc thi công của nhà thầu;– Kiểm tra chặt chẽ chất lượng thiết bị, Xem thêm