Loading

wait a moment

Thẻ: xây dựng công trình

Quy định báo cáo sự cố lớn xây dựng công trình và tự điều tra – Nguyên tắc chung

Điều 1 Lập bản Quy định này nhằm đảm bạo báo cáo kịp thời và điều tra thuận lợi các sự cố lớn xây dựng công trình, bảo vệ tài sản Nhà nước và an toàn tính mạng nhân dân. Xem thêm

Nội dung và biện pháp quản lý giá thành công trình xây dựng

hạng mục công trình Để hạng mục công trình với tiền đề đáp ứng năng lực thiết kê và công năng sử dụng, xác định hợp lý và khống chế có hiệu quả giá thành công trình, ỏ’ giai đoạn Xem thêm