Loading

wait a moment

Thẻ: Xây dựng

Đề xuất và lập hồ sơ mời thầu

Đề xuất mời thầu Mời thầu đấu thầu thi công Công trình Mời thầu đấu thầu thi công công trình là nằm trong giai đoạn thi công công trình, do chủ công trình thông qua mời thầu để chọn nhà Xem thêm

Lập và thẩm tra quyết toán hoàn công công trình xây dựng

1. Lập quyết toán hoàn công: Nội dung lập quyết toán hoàn công gồm hai phần: Chủ công trình dựa theo yêu cầu của cơ quan chủ quản và bảng biểu thống nhất của Nhà nước quy định, lập bảng Xem thêm