Loading

wait a moment

Tài liệu đền bù

Khi đề xuất yêu cầu đền bù, bên đền bù phái đưa ra đầy đủ các tài liệu ban đầu của hạng mục công trình. Những tài liệu này gồm có mấy loại:

Tài liệu đền bù 1

Tài liệu đền bù

– Tài liệu nghiệp vụ quan trọng trong thời gian thi công:

+ Báng ghi chép thi công của kỹ sư giám sát;
+ Báo cáo kiểm tra và nghiệm thu công trình;
+ Anh công trình;
+ Phiếu chấm công;
+ Nhật ký thi công công trường;
+ Báo cáo tháng về ngày công thi công;
+ Bán ghi nhớ thi công;
+ Bán vẽ thi công;
+ Kế hoạch tiến độ thi công khi đấu thầu và kế hoạch tiến độ thi công sau khi sửa đổi;
+ Ghi chép kiểm tra chất lượng công trình;
+ Thiết bị thi công, ghi chép sử dụng vật liệu;
+ Ghi chép hội nghị.

Tài liệu tài vụ quan trọng trong thời gian thi công:

+ Phần liên quan đến nhân lực: phiếu ghi giờ lao động của công nhân; bảng lương công nhân; bảng phân phối lao động; biên bản về phúc lợi của công nhân; phiếu chi lương đã thanh toán; bán báo cáo tiền lương có kế toán trưởng kiểm tra.
Những tài liệu này đều có thế giúp làm chứng cho tình hình tăng giảm của nội dung công trình và thời gian bắt đầu của nó.
+ Phần liên quan đến thiết bị, vật liệu: hoá đơn mua thiết bị, vật liệu, linh kiện; chứng từ gốc mua bán; hoá đơn mua hàng và chứng từ xuất nhập hàng hoá; bản sử dụng thiết bị; chứng từ phải chi trả cho các món nợ đã thanh toán.
Những tài liệu này có thể chứng thực số lượng và ngày tháng sử dụng vật liệu cho công trình.
+ Phần liên quan đến tài vụ: những thư tín trao đổi cúa kế toán; bản báo cáo chi tiêu theo tiến độ thi công; giấy biên nhận chi và biên lai thu các khoán chi dùng; bản báo cáo theo ngày, tháng của kế toán; sổ kế toán chung và sổ kế toán phân loại; bảng chuyên đổi tiền tệ thông dụng.
Từ những tài liệu trên có thê phân tích tình hình các loại sứ dụng tiền thu, chi và các tình hình khác.
+ Phần liên quan đến dự toán, quyết toán và giá thành: các tính toán tài vụ đã được kế toán kiểm tra; dự toán và quyết toán công trình; báo cáo giá thành công trình.
Từ những tư liệu trên có thê biết được tình hình lỗ lãi, thấy được các hạng mục lỗ và hạng mục chi vượt, từ đó tìm ra cơ sở tài vụ.