Loading

wait a moment

Tại thời điểm chúng tôi tiêu tiền cho việc phát triển chất liệu mới

đầu tư. Tại thời điểm chúng tôi tiêu tiền cho việc phát triển chất liệu mới, lợi tức của chúng tôi sẽ giảm xuống chỉ còn một nửa và điều này kéo dài trong ít nhất bốn năm. Ngay cả nếu tôi vẫn còn ở lại đây thêm bốn năm nữa khi chúng tôi cho thấy khoản lợi tức đầu tiên trên tất cả số tiền đầu tư này, ngay cả nếu công ty đủ kiên nhẫn thêm bốn năm nữa khi mọi chuyện còn đang diễn biến bi quan như vậy, thì trong suốt khoảng thời gian đó tôi vẫn phải nhắm mắt lại mà bóc lột các đồng nghiệp của mình. Bắt chúng tôi phải chịu đựng tất cả những điều này liệu có hợp lý không?”

alotin.vn_1404287391_huongtest20121112154254206_0

Tại thời điểm chúng tôi tiêu tiền cho việc phát triển chất liệu mới

Ban lãnh đạo quyết định thay đổi công thức. Chi phí phát triển cho dự án mới được loại bỏ hoàn toàn khỏi bản kê khai lợi tức đầu tư. Mười tám tháng sau, chất liệu mới xuất hiện trên thị trường. Hai năm sau, khu vực kể trên vươn lên dẫn đầu ngành, một vị trí mà nó vẫn duy trì tới tận ngày nay. Bốn năm sau, toàn bộ lợi nhuận của khu vực được nhân đôi.

Một cách tiếp cận tốt nhằm thiết lập chế độ đãi ngộ, tưởng thưởng hợp lý cho bộ phận đổi mới là chỉ ra những việc không nên làm. Các ràng buộc thoạt tiên có vẻ mâu thuẫn nhau. Một mặt, không thể kỳ vọng dự án mới đóng góp vào quỹ đãi ngộ, ít nhất là trong tương lai gần. Mặt khác, muốn các cá nhân có liên quan phát huy tối đa khả năng thì chế độ đãi ngộ, tưởng thưởng phải tương xứng với nỗ lực họ bỏ ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *